I.    Camera mất tín hiệu, chập chờn không lên hình
Một số nguyên nhân gây:
1.      Dây mạng kết nối camera kém, đứt, gãy, đầu hạt mạng bị han, rỉ sét
2.      Camera trùng địa chỉ IP với 1 thiết bị mạng nào đó trong nhà
3.      Địa chỉ IP của camera ko cùng lớp mạng với modem
4.      Nguồn cho camera hỏng
5.      Điền địa chỉ IP, tên đăng nhập, mật khẩu, port không chính xác
6.      Cổng lan thiết bị mạng hoặc của camera hỏng
7.      Chưa cài đặt camera với NVR
Phương án khắc phục:
1.      Kiểm tra dây mạng, đầu hạt mạng, thay mới nếu hỏng
2.      Kiểm tra xem IP camera có trùng với IP của thiết bị nào trong mạng không? Nếu trùng thì đỏi IP camera bằng cách đặt IP tĩnh cho máy tính trùng lớp mạng với camera, đăng nhập vào camera để đổi IP cho camera hoặc dùng phần mềm để đổi
3.      Kiểm tra địa chi IP của camera xem đã cùng lớp mạng với model chưa, chưa thì đổi địa chỉ IP camera về cùng lớp mạng
4.      Kiểm tra nguồn cấp cho camera
5.      Kiểm tra lại địa chỉ IP camera, điền chính xác địa chỉ IP, tên đăng nhập, mật khẩu và port
6.      Kiểm tra cổng lan của thiết bị mạng, của camera nếu hỏng thì thay thế mới
7.      Cài đặt lại camera với NVR

II.   Đầu ghi hình không hiển thị lên màn hình, nhiễu, reset liên tục
Một số nguyên nhân
1.      Dây tín hiệu bị lỗi, hai đầu giắc tín hiệu lỏng, chập chờn, không chắc chắn
2.      Nguồn cấp cho đầu ghi lỗi, hỏng.
3.      Địa chỉ IP của NVR trùng với địa chỉ IP của thiêt bị mạng hoặc của 1 camera nào đó trong hệ thống
4.      NVR hỏng
5.      Lỗi ổ cứng
6.      Chế độ hiển thị của màn hình không tương thích với độ phân giải mà NVR xuất ra
Phương án khắc phục:
1.      Kiểm tra dây tín hiệu, nếu lỗi thay dây mới
2.      Kiểm tra nguồn cấp cho đầu ghi
3.      Kiểm tra địa chỉ IP của NVR xem có trùng với địa chỉ IP nào của hệ thống hay với 1 camera nào không, nếu có thì thay đổi địa chỉ IP của đầu ghi
4.      Kiểm tra NVR, nếu lỗi cho NVR thì mang đến nhà cung cấp bảo hành hoặc sửa chữa
5.      Kiểm tra ổ cứng
6.      Chỉnh lại độ phân giải của NVR hoặc màn hình cho tương thích
III.  Không cài được camera vào NVR, cài được nhưng không hiển thị được camera
Một số nguyên nhân:
1.      Cài sai địa chỉ IP, port, tên đăng nhập, mật khẩu
2.      Camera và NVR khắc lớp mạng
3.      Băng thông camera quá cao so vượt quá giới hạn cho phép của NVR
Phương pháp khắc phục
1.      Kiểm tra lại địa chỉ IP, port, tên đăng nhập, mật khẩu của camera. Cài lại chính xác thông tin của camera vào đầu ghi
2.      Kiểm tra địa chỉ IP, default gateway của camera với NVR có cùng lớp mạng không, thay đổi về cùng lớp mạng ( khác địa chỉ IP )
3.      Hạ băng thông, khung hình ảnh trên giây, độ phân giải của camera, thay NVR khác có giới hạn băng thông cao hơn

 

Viết bình luận

Họ và tên

Email

Nội dung